Title Image

Announcement

Announcement / Careers

เรียน ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่เคารพ

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในขณะนี้ การทำงานและขั้นตอนในการปฏิบัติงานแบบเดิมนั้นดำเนินการยากกขึ้น การแพร่ระบาดและผลกระทบในวงกว้างจากไวรัส COVID-19 นำไปสู่ความท้าทายที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน
องค์กรของเราได้นำเอาหลักปฏิบัติมาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยการตอบรับนโยบายที่รับผิดชอบต่อสังคมแลผู้อื่น

ยกระดับการตรวจวัด

บริษัท ทีเอเค โพรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เพิ่มข้อปฏิบัติที่กวดขันดังต่อไปนี้

  1. จำกัดบุคคลภายนอกด้วยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น และขอความร่วมมือในการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพบ
  2. วัดอุณหภูมิพนักงานและผู้บริหารทุกท่านก่อนเข้าสำนักงานพระราม 3 วันละ 1 ครั้ง วัดอุณหภูมิพนักงานและบุคคลภายนอกก่อนเข้าหลังสินค้าที่นครชัยศรี ตั้งแต่จุดแลกบัตรเข้า – ออก หากพบว่าท่านใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5. จะขอให้แยกที่จอดรถ ไม่อนุญาตให้เข้าไปในคลังสินค้า ทั้งนี้พนักงานจะรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์แทน
  3. แจกจ่ายแอลกอฮอล์ 70% ที่สำนักงานพระราม 3 และคลังสินค้าที่นครชัยศรี
  4. แจกจ่ายหน้ากากเพื่อป้องกันให้แก่พนักงานและกลุ่มผู้บริหารอย่างเพียงพอ
  5. แบ่งกลุ่มทำงานเป็น 3 กลุ่ม คือ ทำงานจากที่บ้าน, จากสำนักงานพระราม 3 และคลังสินค้าที่นครชัยศรี เพื่อลดความแออัดในที่ทำงาน และลดความเสี่ยงขอกลุ่มพนักงานที่ต้องเดินทางโดยรถสาธารณะ
  6. ทำความสะอาดตัวอย่างสินค้าทุกชิ้นด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนส่งถึงมือลูกค้าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
  7. สำหรับการฉีดยาฆ่าเชื้อที่คลังสินค้า ได้เน้นทำความสะอาดบ่อยครั้งสำหรับบริเวณที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกทุกจุด เช่น บริเวณรับแขก, ห้องทำงาน และห้องประชุม ทั้งนี้ทางคลังสินค้าจะฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อเพิ่มในช่วงเวลาพักเที่ยงและอีกครั้งหลังเวลาทำการสำหรับทุกจุดและทุุกบริเวณ ครอบคลุมบริเวณภายในอาคารและภายนอกอาคาร
  8. ทางคลังสินค้า ได้ให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ผลิดภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และรถขนส่งสินค้าทุกรอบขนส่ง

แนวทางการดำเนินงาน

ทางบริษัทขอแจ้งว่าขั้นตอนการปฏิบัติการยังดำเนินอย่างปกติ โดยฝ่ายขายและทีมงานสามารถติดต่อได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ, VDO Call, นัดหมายการประชุมทาง Conference Call ได้ในทุกกรณี องค์กรของเราทำงานเต็มที่และใส่ใจมากกว่าเดิม เพื่อให้ทุกการซื้อ การบริการและการขนส่งตรงตามที่ลูกค้าแจ้งและขอให้จัดส่ง
ด้วยแนวคิดการทำงานที่เน้นเชิงสร้างสรรค์และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เราได้ปรับการบริการของฝ่ายขายให้ผ่านช่องทางออนไลน์และดิจิตอล ท่านลูกค้าสามารถแจ้งขอสินค้าตัวอย่างผ่านโทรศัพท์ หรือช่องทาง LINE โดยฝ่ายขายสามารถนำส่งที่จุดรับสินค้าที่บริษัทของท่าน หรือส่งทางไปรษณีย์ สำหรับการชำระเงิน ท่านสามารถทำรายการในแอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ ทั้งนี้ ท่านลูกค้ายังสามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายขายของเราจะนำส่งข้อมูลให้ท่านเป็นประจำ

องค์กรของเราพร้อมที่จะปรับแนวทางการทำงานและข้อปฏิบัติต่างๆให้มีความยืดหยุ่น และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้และส่งมอบผลประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าทุกท่าน
ขอให้ท่านปลอดภัยและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ด้วยความเคารพ
ทีมงานบริษัท ทีเอเค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด